همایش چرایی و چیستی طرح مطالعاتی آثار شهید مطهری (ره)

c 04

با حضور دکتر هاشمی گلپایگانی
مدیر موسسه بینش مطهر کشور


زمان: یکشنبه ۳آذرماه ساعت ۱۹
مکان: ابتدای بلوار دانشجو، سالن اجتماعات دانشکده پیراپزشکی


دبیرخانه بینش مطهر