برگزاری مرحله چهارم سیر مطالعاتی آثار شهید مطهری (ره)

c 05

بینش مطهر

جلسه دوم تدریس
کتاب تربیت و رشد اسلامی

مدرس: حجت الاسلام علوی


چهارشنبه ۲۹ آبان ماه۹۸ ساعت۱۶
 یزد، خیابان امام خمینی، عمارت صادقیه