ثبت نام چهارمین دوره کشوری تربیت مربی و مدرس بینش مطهر

c 06

بسم الله الرحمن الرحیم

اطلاعیه
آغاز ثبت نام چهارمین دوره کشوری تربیت مربی و مدرس بینش مطهر همزمان در بیش از 100 شعبه در سراسر کشور

شروع ثبت نام از 15 آبان ماه

نحوه ثبت نام: از طریق سایت بینش مطهر به آدرس
BinesheMotahar.IR

شماره تماس برای راهنمایی بیشتر
09921989329