فصبر

photo_۲۰۲۰-۱۱-۰۱_۱۱-۴۵-۱۱.jpg

? صبر را زینب معنا کرد. اما نه فقط صبر در برابر مصیبت‌های ظهر عاشورا، صبر در برابر کنایه‌ها، اهانت‌ها، سرزنش‌ها...

? و چه کنایه‌ای شیرین‌تر از کنایه‌ای که در راه امام زمان به تو بزنند؟ و چه سرزنشی زیباتر از سرزنشی که در راه امام زمان بشنوی؟ این روزها «و ما رأیت إلّا جمیلا» خوب حس می‌شود...

#دلنوشته_مهدوی
@Mahdiaran
@tanhaelaj