کتابهایی که باید خورد

?????کتابهایی که باید خورد!

?کتابهای خواندنی سه دسته اند:

?نخرید و بخوانید:
?کتابهایی که میتوانید از کتابخانه امانت بگیرید.

?بخرید و بخوانید:
?کتابهایی که حتما در قفسه کتابخانه شخصیتان باید داشته باشید.

?بخرید و بخورید:
?کتابهایی که فراتر از خواندن، باید خورد! خوردن یعنی حاشیه زدن، خلاصه کردن و نمودار کشیدن و...

همه کتابهای خواندنی یک جور نیستند!

#حجت_الاسلام_علوی
#کتابخوانی
@tanhaelaj