کتابهایی که باید خورد

🍱🍜🍚🍗🍳کتابهایی که باید خورد!

🔍کتابهای خواندنی سه دسته اند:

🔻نخرید و بخوانید:
📚کتابهایی که میتوانید از کتابخانه امانت بگیرید.

🔻بخرید و بخوانید:
📚کتابهایی که حتما در قفسه کتابخانه شخصیتان باید داشته باشید.

🔻بخرید و بخورید:
📚کتابهایی که فراتر از خواندن، باید خورد! خوردن یعنی حاشیه زدن، خلاصه کردن و نمودار کشیدن و...

همه کتابهای خواندنی یک جور نیستند!

#حجت_الاسلام_علوی
#کتابخوانی
@tanhaelaj